شما این جا هستید:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
 Akhbaar
Untitledphd

   

                                 

 

 

      

P123k

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور و متقاضی انتقال به داخل

دریافت متن کامل خبر


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

موضوع: انتشار مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی ( نامه شماره 42237 معاون پژوهشی دانشگاه- 92/9/20)

دریافت متن کامل خبر

  قابل توجه دانشجویان دوره دکتری متقاضی فرصت تحقیقاتی شش ماهه:

 

 

*** تغییرات جدید و مهم  ( بر اساس نامه مورخ 94/9/2 اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان)


1- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور 

2-  راهنمای مراحل تکمیل مدارک جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (شش ماهه)  دانشجویان دکتری

3- كاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجويان متقاضي (فرم 101) 

4- کاربرگ شماره 2 (لاتین) (فرم 102)

5- تعهدنامه استرداد اضافه دریافتی ارز (فرم 103)

6- شرایط پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی (فرم 104)

7- کاربرگ خروج از کشور

8- کاربرگ تاییدیه دلایل توجیهی 

 

  یکی از تعهدنامه های ذیل نیز باید ارائه گردد:

9- فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری  جهت استفاده ازفرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

10- فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری  جهت استفاده ازفرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

 

 

 

 

 
 شنبه, 24 بهمن 1394

رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

index01G

 کارشناسی ارشد

دکتری

forms

اوقات شرعی  • Go to top